Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLIV/225/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 października 2014 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

Uchwała Nr XLIV/225/2014

Rady Gminy Boleszkowice

 z dnia 30 października 2014 roku

 

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8  ustawy z dnia  8 marca 1990r. –   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r., poz. 379, poz. 1072)   oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia  7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2015r.  (M.P. z 2014 r. poz. 718) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku  w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. ( M.P. z 2014 r.  poz. 895)  Rada Gminy  Boleszkowice  uchwala, co następuje:

 

§1 Uchwała niniejsza określa stawki podatku :

 1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
  12 ton
 3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
  12 ton
 4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
 7. od autobusów

 

§2 Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy

 Boleszkowice zgodnie z załącznikiem, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy  Boleszkowice.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 


                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Teresa Macyszyn

                                    

                                                                                    Załącznik do Uchwały  Nr XLIV/225/2014

                                                                                              Rady Gminy Boleszkowice

                                                                                            z dnia 30 października 2014 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Boleszkowice od 1 stycznia 2015 roku

 

 

1/ samochody  ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5  i poniżej 12 ton

a)powyżej 3,5 tony do 5,5 t włącznie

                     727

b)powyżej 5,5 tony do 9 t włącznie

                     954

c)powyżej 9 ton

                   1196

 

 

 

2)Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton

 

                             Liczba osi/tonaż

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne

lub uznanym za

równoważne

Inny

system

zawieszenia

a)dwie osie jezdne

 

 

   - od 12 ton włącznie do mniej niż 15 ton

2000

2000

   - równej lub wyższej niż 15 ton

1797

1897

b)trzy osie jezdne

 

 

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 21 ton

1877

2000

  - od 21 ton włącznie do mniej niż 23 tony

1897

1897

  - równej lub wyższej niż 23 tony

1897

2000

c)cztery osie jezdne i więcej

 

 

  - od 12 to włącznie do mniej niż 27 ton

1957

2000

  - od 27 ton włącznie do mniej niż 29 ton

1957

2000

  - równej lub wyższej niż 29 tom

2000

2789

 

 

 

3)Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z
 naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t włącznie i poniżej 12 ton

 

                   1600

 

 

 

4)Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z  naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton

                           Liczba osi/tonaż

Rodzaj zawieszenia

Pneumatyczne

Lub uznanym za

równoważne

Inny system

zawieszenia

a)dwie osie jezdne

 

 

  - od 12 ton włącznie do mniej niż 31 ton

2000

2000

  - od 31 ton włącznie do 36 ton włącznie

2000

2203

  - powyżej 36 ton

2000

2203

b)trzy osie jezdne

 

 

  - od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie

2000

2020

  - powyżej 36 ton do mniej niż 40 ton

2000

2020

  - równej lub wyższej 40 ton

2016

2852

 

 

 

5)Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną  masę całkowitą od 7 ton włącznie i poniżej 12 ton

z  wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego

 

                     1100

 

 

 

 

 

 

6)Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego

a)jedna oś jezdna

 

 

 - od 12 ton włącznie do mniej niż 25 ton

1100

1100

 - od 25 ton włącznie do 36 ton włącznie

1100

1100

 - powyżej 36 ton

1100

1100

b)dwie osie jezdne

 

 

 - od 12 ton włącznie do mniej niż 33 tony

1100

1100

 - od 33 ton włącznie do 36 ton włącznie

1100

1514

 - powyżej 36 ton do mniej niż 38 ton

1100

1514

 - równej lub wyższej niż 38 ton

1550

1992

c)trzy osie jezdne i więcej

 

 

 - od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie

1200

1200

 - powyżej 36 ton do mniej niż 38 ton

1200

1200

 - równej lub wyższej niż 38 ton

1300

1300

 

 

 

7)Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

a)mniej niż 30 miejsc

920

b)równej lub wyższej niż 30 miejsc

1820

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 19-12-2014 10:07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 19-12-2014 10:07:38