Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXI/93/2004


Uchwała Nr XXI/93/2004

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zmiany do uchwały Nr XL/213/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia

18 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy

niż 3 lata.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt.9 lit.”a” i art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/ i art.34 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz.543 ze zmianami z 2001 r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 80, poz.720/ oraz § 8 uchwały Nr XL/213/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 7, poz.107 Rada Gminy w Boleszkowicach

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XL/213/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż 3 lata, wprowadza się następującą zmianę:

  1. po pkt 2 skreśla się pkt 3, który miał brzmienie “Namyślin 33”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 30-08-2004 14:11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 30-08-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 30-08-2004 14:11:20