Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) – Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

1.WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 ROK

Budżet na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/132/2013 z dnia

24 stycznia  2013 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 10.560.705,56zł, natomiast po stronie wydatków  10.702.718,56zł.

-                          dochody na plan 10.560.705,56zł zostały zrealizowane w wysokości  10.759.583,57zł co stanowi 101,9%.

-                          wydatki na plan 10.702.718,56zł zostały zrealizowane w wysokości 9.696.368,57zł co stanowi90,6 %.

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 4.999.869,00 zł zrealizowano 5.271.440,61 zł, co stanowi 105,4%.

Subwencje ogólne na plan 3.241.398,00 zł zrealizowano 3.241.398,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacje na plan 2.319.438,56 zł zrealizowano 2.246.744,96 zł co stanowi 96,9%. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan---- zł zrealizowano ------------- zł, co stanowi ---%.

 

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

655.931,90

360.785,74

55,0

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

489.600,00

401.311,14

82,0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

472.033,00

408.272,60

86,5

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

45.620,00

37.292,95

81,7

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.676.252,00

1.598.034,76

95,3

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

7.064,00

 

7.061,45

 

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

122.040,00

94.495,62

77,4

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

160.000,00

142.906,34

89,3

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.176.686,01

3.960.990,38

94,8

851

OCHRONA ZDROWIA

79.000,00

62.534,14

79,2

852

POMOC SPOŁECZNA

1.952.977,00

1.836.821,10

94,5

 

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

 

89.751,65

 

89.425,28

 

99,6

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

65.957,00

58.532,00

88,7

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

379.798,00

357.716,01

94,2

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

300.008,00

257.463,13

85,8

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

30.000,00

22.725,93

75,7

 

OGÓŁEM WYDATKI:

10.702.718,56

9.696.368,57

90,6

 

 

DEFICYT BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2013 WYNOSI  - 2.470.785,40 ZŁ.

 

2. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2

Nie dotyczy.

 

3. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:

a)   wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

      ostatecznych decyzji administracyjnych – NIE DOTYCZY;

b)      uznanych za bezsporne przed właściwą jednostką sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – NIE DOTYCZY  

4.  KWOTY DOTACJI

a) otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  - 79.830,21 zł

b)  udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 35.929,31 zł.

5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE  I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

 UDZIELONO PORĘCZENIA DLA PROGRAMU REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ – „ TWÓRCZA SZKOŁA” W KWOCIE 150.000,00 ZŁ.

 

6. Wykaz  osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 udzielono w zakresie podatków  lub opłat ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

1/ „MINERAŁY” Spółka z o.o. - rozłożenie zaległości na raty

2/  Rybińska Dorota NOWY MŁYN – umorzono podatek za lata 2011-2012 w kwocie 

     2933,00 złotych – ważny interes podatnika

 

 

PODATEK  ROLNY

 

1/ Migacz Stanisław – rozłożenie zaległości na raty

2/ Opala Grzegorz – odroczenie raty podatku

3/ Lemczak Barbara – odroczenie raty podatku

4/ Niedźwiedzka Halina – rozłożenie zaległości na raty

 

PODATEK OD ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH

              nie udzielono ulg

 

 

Wykaz osób,  którym w roku 2013 udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

1/   Gruchot Piotr

2/   Bochnak Bogdan

3/   Bednarz Tadeusz

4/   Milczarek Aleksandra

5/   Milczarek Marcin

6/   Jakubowski Jarosław

7/   Łaskarzewski Piotr

8/   Opala Grzegorz

9/   Sułkowski Piotr

10/ Rój Kazimierz

11/ Matuszewski Krzysztof

12/ Ciechanowicz Wojciech

13/ Ćwiok Krzysztof

14/ Ćwiok Waldemar

15/ Mencel Ireneusz

16/ Lenartowicz Jacek

17/ Sawicki Krzysztof

18/ Ciechanowicz Jadwiga

19/ Bałko Stefania

20/ Karnicki Marek

21/ Biały Krzysztof

22/ Sawczuk Juliusz

23/ Krupa Mieczysław

24/ Stankiewicz Andrzej

25/ Downar Piotr

26/ Kopaszewski Jerzy

27/ Kopaszewski Adrian

28/ Król Leszek

29/ Lewandowska Marzennna

30/ Zając Anna

31/ Lemczak Barbara

32/ Włodkowski Kazimierz

33/ Wiśniewski Tomasz

34/ Sanecka Halina

35/ Lewandowski Andrzej

36/ Ciechanowicz Przemysław

37/ Białomazur Marek

38/ Kaleta Arkadiusz

39/ Binek Lesław

40/ Wodziński Aleksander

41/ Hewusz Teresa

42/ Żurawska Monika

43/ Kubica Stanisław

44/ Żugaj Helena

45/ Linek Dominik

46/ Linek Zygmunt

47/ Hadryś Mirosław

48/ Stankiewicz Zofia

49/ „HOLDY” Spółka z o.o.

50/ Tomala Jacek

51/ Baumert Bartłomiej

52/ Ćwiąkała Renata

53/ Solski Andrzej

54/ Pietruch Iwona

55/ Bocian Artur

56/ Marciniak Krzysztof

57/ Szostowski Jacek

58/ Pietruch Danuta

59/ Stankiewicz Zdzisław

60/ Pietruch Krzysztof

61/ Fossa Jarosław

62/ Wawrzyniak Marta

63/ Jakubowski Wiesław

64/ Tomala Lech

65/ Kaźmierski Tomasz

66/ Karaś Zbigniew

67/ Witkowska Katarzyna

68/ Witkowski Stanisław

69/ Żukrowski Jan

70/ Górna Maria

71/ Żmuda-Trzebiatowski Antoni

72/ Makrzanowski Marcin

73/ Hadryś Henryk

74/ Fossa Mirosław

75/ Sawicka-Soroczyńska Izabela

76/ Krzysztofiak Szymon

77/ STAR-AGRO Spółka z o.o.

78/ Prokopiak Eugeniusz

79/ Wawrzyniak Szymon

80/ Łojko Szymon

81/ Chodara Artur

82/ Piekar Jadwiga

83/ Ciupek Stanisław

84/ Solski Ryszard

85/ Ćwiok Łukasz

 

Wykaz osób, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art.12 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

 

1/  Ciechanowicz Przemysław

2/  ODRA STAR Spółka z o.o.

3/  Fossa Jarosław i Danuta

4/  Kwasek Izabela

5/  Szostowski Jacek

 

Sporządziła:

Barbara Jakubowska  - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 26 maja 2014 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-05-2014 15:16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 27-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-05-2014 15:17:37