Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych w m. Boleszkowice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rolnej w m. Chlewice będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE

1. Położenie nieruchomości- m. Boleszkowice;

2. Działka ewidencyjna- 1367/1 o pow. 0,0722 ha;

3. Ogólna powierzchnia pomieszczeń gospodarczych- 16,90 m2;

4. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku- 181/1000;

5. Cena wywoławcza- 6.500,00;

6. Wadium- 650,00 zł

7. Nr Księgi Wieczystej - SZ1M/00035468/9;

 

Nieruchomość oznaczona jako działka 1367/1 o powierzchni 0,0722 ha położona jest w m. Boleszkowice, w centrum miejscowości przy budynku nr 27 położonym przy ul. Świerczewskiego w którym w chwili obecnej mieści się Ośrodek Zdrowia w m. Boleszkowice. Nieruchomość posiada wjazd z drogi powiatowej Boleszkowice - Dębno. Na części składowe pomieszczenia gospodarczego składają się: lokal użytkowy (boks gospodarczy) nr 5, pomieszczenia gospodarcze nr: 1, 2 oraz w.c. 1 i w.c. 2.

Brak Planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 1367/1 stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2014 roku o godzinie 915 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 26.05.2014 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 28.04.2014 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 29-04-2014 08:30:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 29-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 29-04-2014 08:31:27