Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 11/N/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w m. Boleszkowice i w m. Wysoka.

ZARZĄDZENIE NR 11/N/2014

WÓJTA GMINY W BOLESZKOWICACH

z dnia 24.04.2014 r.

 

W sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w m. Boleszkowice i w m. Wysoka.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 13 ust. 1 i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami),

 

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 1652/2 o powierzchni 1,5936 ha, KW Nr SZ1M/00020735/4 położoną w m. Boleszkowice.

2. Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowanej (gruzowisko) oznaczonej jako działka 95/1 obręb Wysoka o powierzchni 0,3321 ha, KW Nr SZ1M/00024237/1.

§ 2

1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XLVIII/295/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29.10.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Boleszkowice w gminie Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 1 poz. 3 z dnia 12.01.2011 r.) teren objęty działką opisaną w § 1 pkt 1 stanowi strefę zabudowy związanej z obsługą komunikacji samochodowej w tym stacje paliw, obiektów usług handlu i gastronomii, oznaczoną na rysunku planu symbolem: 1U.

2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice przyjętego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką opisaną w § 1 pkt 2 stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

§ 3

Wykaz nieruchomości o których mowa § 1 podlega ogłoszeniu i podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 28-04-2014 08:51:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 28-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 28-04-2014 08:52:50