Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Wójta Gminy Boleszkowice

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajęcie taboru samochodowego, będącego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych 2014-01-27 15:07:16
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28.01.2014r. w sprawie: powołania komisji 2014-02-06 09:11:53
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej 2014-03-12 08:02:31
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie: powołania komisji do dokonania oceny zasadności zamontowania progu zwalniającego na drodze gminnej o numerze ewidencyjnym 131, w miejscowości Chlewice. 2014-03-12 08:05:37
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn."Twórcza Szkoła" 2014-03-12 08:09:32
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 marca 2014r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Wykonanie placów zabaw dla dzieci w miejscowości Gudzisz, Chwarszczany i Chlewice". 2014-04-18 12:45:40
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2014-04-03 15:45:14
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia pn. "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Boleszkowice" 2014-04-18 12:33:00
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: wyróźnienia nagrodą pieniężną 2014-05-13 13:07:55
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamowień publicznych dla postępowań w sprawach zamowień, ktorych wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30000 euro oraz postępowań w sprawach zamówień, ktorych wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 30000 euro w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2014-05-13 12:55:10
dokument Zarządzenie Nr 12a/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 maja 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do wydawania decyzji i prowadzenia postępowania w sprawach zasiłku dla opiekuna 2014-07-03 08:56:40
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdujacego się w magazynie Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Boleszkowice 2014-05-13 13:06:07
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2014-06-06 10:13:43
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. "Pomocna dłoń". 2014-06-06 10:10:50
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 czerwca 2014r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postępowania, wydawania decyzji i przyznania Karty Dużej Rodziny 2014-07-03 08:59:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Boleszkowice. 2014-07-09 13:53:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 19 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert w Gminie Boleszkowice. 2014-07-16 10:21:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 20 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-07-21 08:26:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 21 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 23 LIPCA 2014 ROKU w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2014-07-23 11:58:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-08-20 14:31:48
dokument Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2014-08-20 14:31:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 25 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 1 września 2014r. w sprawie: upoważnienia pracownika do wydawania zaświadczeń potwierdzających fakty albo stan prawny wynikający przez prowadzoną przez Urząd Gminy ewidencji i rejestru w imieniu Wójta Gminy 2014-09-02 11:55:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 26 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 1 września 2014 ROKU w sprawie: ustalenia "Regulaminu odwozu i dowozu uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2014-09-02 14:16:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 27 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 2 września 2014 r. w sprawie : terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 2014-09-02 14:27:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 28 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 3 września 2014 r. w sprawie : powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Boleszkowice. 2014-09-04 15:17:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 29 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie : powołania Komisji - w celu przeprowadzenia selekcji księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach 2014-09-25 09:23:19
dokument Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2014r. w sprawie: ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych 2014-10-24 19:52:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 36 /2014 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu " Twórcza Szkoła". 2014-11-06 15:30:25
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu. 2014-12-15 15:35:13
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: powierzenia spraw, upoważnia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumnetów mających charakter roztrzygnięć w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice oraz Zarządzenie Nr 39A/2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta 2014-12-18 09:46:27
dokument Zarządzenie Nr 40/ 2014 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie: upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy w Urzędzie Gminy Boleszkowice 2014-12-18 09:48:53