Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości lokalowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami), Uchwały Nr XL/212/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r., Nr 7, poz. 107), Uchwały Nr XV/79/2004 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XL/212/2001 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 17, poz. 315), Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r., Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r., Uchwały Nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych,

  • Wójt Gminy w Boleszkowicach

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

wykaz nieruchomości lokalowej- lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku pięcio -lokalowym przy ul. Kościuszki 3 w m. Boleszkowice na działce 1506/4 o powierzchni 0,1032 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy Pana Mariana Kalickiego w drodze bezprzetargowej.

 

1. Położenie nieruchomości- Boleszkowice ul. Kościuszki 3

2. Nr lokalu mieszkalnego- lokal nr 4

3. Lokal o powierzchni użytkowej- 44,90 m2

4. Działka ewidencyjna o nr- 1506/4 o pow. 0,1032 ha

5. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00020745/7

6. Powierzchnia użytkowa boksu gospodarczego nr 5- 9,50 m2

7. Udział w gruncie i częściach wspólnych

budynku mieszkalnego- 196/1000

8. Ogólna wartość nieruchomości- 33.324,00 zł

9. Procent udzielonej bonifikaty- 99 %

10. Koszty przygotowania dokumentacji- 804,60 zł

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku, teren obgięty działką nr 1506/4 to teren istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie - uzupełnienia i adaptacji istniejących układów przestrzennych.

 

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 31.12.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 02-01-2014 15:00:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 02-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 02-01-2014 15:03:50