Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/63/2003 w sprawie : zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok


UCHWAŁA NR XIII/63/2003

Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 listopada 2003r

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ RADA GMINY BOLESZKOWICE

u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :

§ 1 ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 27.807 zł

W DZ 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 27.807 zł

Rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne - 22.542 zł

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 22.542 zł.

Rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 5.265 zł.

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 5.265 zł.

§ 2 ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 31.437 zł.

W DZ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 21.200 zł.

Rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego - 21.200 zł.

§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa - 21.200 zł.

W DZ 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 10.237 zł.

Rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne - 2.000 zł.

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 2.000 zł.

Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe - 7.137zł.

§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 7.137 zł.

Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej - 1.100 zł.

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami - 1.100 zł.

§ 3 ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 34.807zł.

W DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 7.000 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja - 5.000 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.000 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 2.000 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł.

W DZ 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 27.807 zł.

Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne - 22.542 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne - 22.542 zł.

85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 5.625 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne - 5.265 zł.

§ 4 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETUM GMINY O KWOTĘ - 38.437 zł.

W DZ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 21.200 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - 21.200 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1.200 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych - 20.000 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja - 7000 zł.

§ 4260 zakup energii -3.000 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 4.000 zł.

W DZ 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 6.478 zł.

Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne - 2.000 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - 2.000 zł.

Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe - 7.137 zł.

§ 3110 świadczenia społeczne - 7.137 zł.

Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej - 1.100 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1.100 zł.

§ 5 WYKONANIE UCHWAŁY POWIERZA SIĘ WÓJTOWI GMINY BOLESZKOWICE.

§ 6 UCHWAŁA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA.

Przewodniczący Rady

Waldemar Pacewicz

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie zostały dokonane w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie:

RÓŻNE ROZLICZENIA:

21.200 zł.- część oświatowa subwencji i ogólnej z przeznaczeniem na remont mający na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników szkół (20.000 zł.); 1.200 zł. na adaptację pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

OPIEKA SPOŁECZNA

2.000zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

3378 zł.- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

1.100 zł.- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych.

Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na te zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 03-12-2003 11:57:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 03-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 03-12-2003 11:57:09