Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu położonej w m. Chlewice- poprawiony

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23.07.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych

Wójt Gminy Boleszkowice

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Chlewice:

 

Nr działki lub jej część

 

Powierzchnia działki [ha]

Stawka czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności za 1 ha gruntu

 

Okres dzierżawy

Przeznaczenie dzierżawionych nieruchomości

 

Cześć działek: 364/2, 364/4, 364/3 i 365/1

3,7128

5.000,00 zł + VAT / rocznie

 

01.01.2014 r. - 31.12.2016 r.

 

Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego

Cała nieruchomość położona jest w granicach obszarów Natura 2000: PLB 320003 Dolina Dolnej Odry oraz PLH 320037 Dolna Odra. Na wyżej opisany teren wydana jest koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Chlewice” (Decyzja Wojewody Gorzowskiego znak: OŚ-g-7512/E/3/96 z dnia 23.12.1996 r., zmieniona Decyzją Wojewody Gorzowskiego znak: OŚ-g-7512/E//96/4/97 z dnia 26.03.1997 r.) na okres 25 lat tj. 23.12.1996 r. do 22.12.2021 r.

Złoże w granicach w/w nieruchomości wpisane jest do rejestru obszarów górniczych pod nazwą: „Chlewice” pod numerem: 10-16/2/119.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Obecnie Gmina Boleszkowice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalone Uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku.

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

Traci moc wykaz opublikowany i podany do publicznej wiadomości w dniu 07.10.2013 r.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 12.11.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 

Dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 12-11-2013 11:45:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 12-11-2013 11:47:12