Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w m. Chlewice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rolnej w m. Chlewice będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki

Obręb ewidencyjny

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wadium w [zł]

Wartość w [zł] netto

Przeznaczenie działek w dokumentach  planistycznych

 

249/1

 

 

 

Chlewice

 

6,88

 

 

SZ1M/00020752/9

 

 

30.000,00

 

 

305.000,00

Brak planu zagospodarowania przestrzennego;

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku- RP użytki rolne

 

343/1

 

6,38

 

347/1

 

7,30

Nieruchomości rolna położona w miejscowości Chlewice przy drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 230. Użytki rolne poszczególnych działek:

- działka 249/1: ŁV- 1,03 ha, ŁVI- 5,69 ha, N- 0,16,

- działka 343/1: PsVI- 5,95 ha, Lz-PsVI- 0,43 ha,

- działka 347/1: PsV- 7,30 ha.

Nieruchomość położona jest w całości w granicach obszaru Natura 2000 PLB 320003 Dolina Dolnej Odry oraz w części w granicach obszaru Natura 2000 PLH 320037 Dolna Odra. Nieruchomość rolna w całości położona jest w granicach obszaru ONW II kategorii (nizinny, strefy nizinnej II).

Nieruchomość o której mowa powyżej obciążona jest prawem dzierżawy które wygasa z dniem 1 lipca 2013 r.

Granic nieruchomości nie wznawiano. W przypadku jakichkolwiek sporów wznowienie granic nieruchomości leży po stronie nabywcy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca2013 roku o godzinie 830 wsali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 21.06.2013 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Sprzedaż nieruchomości podlega prawu pierwokupu zgodnie  z art. 597 i dalsze Rozdziału IV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93, ze zmianami) oraz art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz. 803).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 24.05.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 28-05-2013 09:41:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 28-05-2013 09:42:19