Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) – Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

1.WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 ROK

Budżet na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIII/67/2012 z dnia

26 stycznia 2012 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 10.422.760,85, natomiast po stronie wydatków 9.890.755,85 zł.

  • dochody na plan 10.422.760,85 zostały zrealizowane w wysokości 9.890.755,85zł co stanowi 95,8%.

  • wydatki na plan 9.890.755,85 zostały zrealizowane w wysokości 8.902.043,84 co stanowi 90,0 %.

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 4.265.287,00 zł zrealizowano 4.006.111,41 zł, co stanowi 93,9%.

Subwencje ogólne na plan 3.058.753,00 zł zrealizowano 3.058.753,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacje na plan 3.077.643,85 zł zrealizowano 2.909.136,08 zł co stanowi 94,4%. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 25.950,00 zł zrealizowano 25.950,00 zł, co stanowi 100,0%.

 

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

709.621,55

521.713,03

73,5

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

606.722,00

20.894,75

3,4

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

403.398,00

385.517,86

95,6

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

29.880,00

29.353,52

101,8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.338.084,00

1.296.839,73

96,9

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

2.569,00

 

2.569,00

 

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

112.252,00

103.174,53

91,9

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

202.961,00

202.713,43

99,9

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.693.898,00

3.680.877,22

99,6

851

OCHRONA ZDROWIA

84.195,00

70.359,65

83,6

852

POMOC SPOŁECZNA

1.887.155,00

1.795.222,38

95,1

 

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

 

162.481,30

 

146.572,91

 

90,2

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

43.047,00

41.672,00

96,8

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

353.045,00

350.780,14

99,4

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

232.441,00

226.012,23

97,2

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

29.006,00

27.801,46

95,8

 

OGÓŁEM WYDATKI:

9.890.755,85

8.902.043,84

90,0

 

 

DEFICYT BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2011 WYNOSI - 3.194.168,60 ZŁ.

 

2. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2

  • budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach - 302.106,49 zł (środki własne 151.294,15 zł; środki PROW 150.812,34),

- utworzenie trasy tematycznej „Parki, Drzewa Lasy wraz z trasą Nordic Wolking – 8.580,19 zł (środki własne 3.468,19 zł, środki PROW – 5.112,00 zł).

- „UMIEM WIĘC JESTEM” – 40.309,00 zł (środki z funduszy pomocowych 37.148,00zł, środki własne – 3.161,00 zł).

3. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:

a) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

ostatecznych decyzji administracyjnych – NIE DOTYCZY;

  1. uznanych za bezsporne przed właściwą jednostką sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – NIE DOTYCZY

4. KWOTY DOTACJI

a) otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 111.291,48 zł

b) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 13.038,18 zł.

5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

NIE UDZIELANO PORĘCZEŃ I GWARANCJI.

 

6. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2011 UDZIELONO ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA ZALEGŁOŚCI NA RATY W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁOTYCH

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nie udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

 

PODATEK ROLNY

1/ Opala Grzegorz – rozłożenie zaległości na raty

 

7. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

1/ Ciechanowicz Przemysław

2/ Ćwiok Krzysztof

3/ Łaskarzewski Piotr

4/ Ćwiok Waldemar

5/ Kopaszewski Jerzy

6/ Kopaszewski Adrian

7/ Tomala Jacek

8/ Linek Dominik

9/ Krzysztofiak Szymon

10/ Linek Zygmunt

11/ Lenartowicz Jacek

12/ Szymański Grzegorz

13/ Jakubowski Jarosław

14/ Sawicki Krzysztof

15/ Karnicki Marek

16/ Ciechanowicz Wojciech

17/ Stankiewicz Andrzej

18/ Milczarek Aleksandra

19/ Ćwiąkała Renata

20/ Kubica Stanisław

21/ Makrzanowska Helena

22/ Biały Krzysztof

23/ Włodkowski Kazimierz

24/ Rój Kazimierz

25/ Matuszewski Krzysztof

26/ Ciupek Stanisław

27/ Mencel Ireneusz

28/ Szostowski Jacek

29/ Opala Grzegorz

30/ Koperwas Józef

31/ Hewusz Teresa

32/ Kędzia Juliusz

33/ Bałko Stefania

34/ Pietruch Kazimiera

35/ Pietruch Iwona

36/ Bednarz Tadeusz

37/ Baumert Bartłomiej

38/ Downar Piotr

39/ Wodziński Aleksander

40/ Fossa Jarosław

41/ Ćwiok Łukasz

42/ Jakubowski Wiesław

43/ Sawczuk Juliusz

44/ Wiśniewski Tomasz

45/ Kaźmierski Tomasz

46/ Pietruch Danuta

47/ Stankiewicz Zdzisław

48/ Karaś Zbigniew

49/ Bochnak Bogdan

50/ Hadryś Mirosław

51/ Sułkowski Piotr

52/ Kaleta Arkadiusz

53/ Solski Ryszard

54/ Solski Andrzej

55/ Ziomko Jadwiga

56/ Ziomko Roman

57/ Prokopiak Eugeniusz

58/ Witkowska Katarzyna

59/ Wawrzyniak Marta

60/ Wawrzyniak Szymon

61/ Tomala Lech

62/ Żugaj Helena

63/ Lemczak Andrzej

64/ Żurawska Monika

65/ Żmuda-Trzebiatowski Antoni

66/ Gruchot Piotr

67/ Milczarek Marcin

68/ Sawicka-Soroczyńska Izabela

69/ Hadryś Henryk

70/ Piekar Jadwiga

71/ Białomazur Marek

72/ Ciechanowicz Jadwiga

73/ Nowak Edward

74/ Fossa Mirosław

75/ Sucko Bogdan

76/ Marciniak Krzysztof

77/ Bocian Artur

78/ Łukasiewicz Krzysztof

79/ Zając Anna

80/ Kilijański Ryszard

81/ Oszczyna Adam

82/ Pietruch Krzysztof

83/ Sanecka Halina

84/ Lewandowska Marzenna

85/ Chodara Artur

86/ Domaradzki Piotr

87/ Sadowski Stanisław

88/ Witkowski Stanisław

89/ Żukrowski Jan

90/ Szczepaniak Jarosław

91/ HOLDY Spółka z o.o.

92/ STAR-AGRO Spółka z o.o

 

8. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W 2011 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE ART.12 UST.1 PKT.4 USTAWY O PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO DO POWIERZCHNI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100 HA

1/ Gruchot Piotr

2/ Kopaszewski Adrian

3/ Ciechanowicz Wojciech

4/ Tatała Zygmunt

5/ Szostowski Jacek

6/ Ciechanowicz Przemysław

 

Sporządziła:

Barbara Jakubowska - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 30 kwietnia 2013 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 20-05-2013 14:00:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 20-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-05-2013 14:00:20