Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust.1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7a , art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami),

Wójt Gminy w Boleszkowicach

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

 

wykaz nieruchomości oznaczonej jako część działki 1584/1 o powierzchni 0,10 ha położonej w miejscowości Boleszkowice, teren przy Oczyszczalni Ścieków, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz firmy M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 18, 66-400 Gorzów Wlkp., Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000087762, REGON 210128826, NIP 599-000-46-94, Kapitał Zakładowy 50 000,00 zł.

1. Położenie nieruchomości - miejscowość Boleszkowice

2. Działka ewidencyjna o nr- część działki 1584/1 o pow. 0,10 ha

3. Nr Księgi Wieczystej- 28951

4. Kwota czynszu dzierżawnego 1.951,22 miesięcznie + VAT

5. Czas trwania umowy dzierżawy- 02.05.2013 r. - 31.05.2013 r.

6. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Boleszkowice, (teren Oczyszczalni

Ścieków. Nieruchomość opisana na wstępie wykorzystana będzie jako zaplecze techniczne

budowy (miejsce postoju maszyn budowlanych) w ramach inwestycji pn. „Remont

odcinka drogi krajowej nr 31 w m. Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową

kanalizacji deszczowej i chodników”.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 1584/1 w m. Boleszkowice stanowi strefę lokalizacji obiektów i urządzeń przetwórstwa, utylizacji i usuwania odpadów komunalnych.

 

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 08.05.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 10-05-2013 10:19:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 10-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 10-05-2013 10:20:45