Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości gruntowej, rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w m. Chlewice.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § §1 ust. 1, 2 i 3 Uchwały Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice, 

  Wójt Gminy Boleszkowice

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Chlewice

Nr działki

Obręb ewidencyjny

Powierzchnia działki [ha]

Nr Księgi Wieczystej

Wartość w [zł] netto

Przeznaczenie działek w dokumentach  planistycznych

249/1

Chlewice

6,88

SZ1M/00020752/9

305.000,00

Brak planu zagospodarowania przestrzennego;

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku- RP użytki rolne

343/1

6,38

347/1

7,30

Nieruchomości rolna położona w miejscowości Chlewice przy drodze gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 230. Użytki rolne poszczególnych działek:

- działka 249/1: ŁV- 1,03 ha, ŁVI- 5,69 ha, N- 0,16,

- działka 343/1: PsVI- 5,95 ha, Lz-PsVI- 0,43 ha,

- działka 347/1: PsV- 7,30 ha.

Nieruchomość położona jest w całości w granicach obszaru Natura 2000 PLB 320003 Dolina Dolnej Odry oraz w części w granicach obszaru Natura 2000 PLH 320037 Dolna Odra.

Nieruchomość rolna w całości położona jest w granicach obszaru ONW II kategorii (nizinny, strefy nizinnej II).

 

Nieruchomość o której mowa powyżej obciążona jest prawem dzierżawy które wygasa z dniem 1 lipca 2013 r.

 

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt nabywcy, Gmina Boleszkowice nie bierze odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. W związku z powyższym ewentualne wznowienie granic nieruchomości leży po stronie kupującego.

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 14.03.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia ………………….. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 18-03-2013 07:55:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 18-03-2013 07:59:40