Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości lokalowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami), Uchwały Nr XL/212/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r., Nr 7, poz. 107), Uchwały Nr XV/79/2004 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XL/212/2001 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 17, poz. 315), Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r., Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r., Uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz Uchwały Nr XI/50/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r.,

  • Wójt Gminy w Boleszkowicach

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

wykaz nieruchomości lokalowej- lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku mieszkalno -użytkowym w m. Namyślin na działce 160/2 o powierzchni 0,1643 ha. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemców Państwa Agnieszki i Bogdana Stykowskich w drodze bezprzetargowej.

 

1. Położenie nieruchomości- Namyślin 70

2. Nr lokalu mieszkalnego- lokal nr 6

3. Lokal o powierzchni użytkowej- 62,70 m2

4. Powierzchnia przynależnego pomieszczenia (strych)- 22,10 m2

5. Działka ewidencyjna o nr- 160/2 o pow. 0,1643 ha

6. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00022600/3

7. Udział w gruncie i częściach wspólnych

Budynku- 1632/10000

8. Ogólna wartość nieruchomości 40.724,00

9. Procent udzielonej bonifikaty- 99 %

10. Koszty przygotowania dokumentacji- 715,50 zł

 

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku, teren obgięty działką nr 160/2 to teren istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie - uzupełnienia i adaptacji istniejących układów przestrzennych.

 

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 05.03.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 05-03-2013 14:20:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 05-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 05-03-2013 14:21:39