Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXV/132/2013 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2013 rok.

Uchwała Nr XXV/132/2013

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) orazart.211, art.212,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co   następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr l-2) w kwocie                                - 9.132.314 zł
z tego:

1.  dochody bieżące                          .                                                                               - 8.854.131zł

 2.  dochody majątkowe                                                                                                   -         278.183 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie                                                        -  9.299.127 zł

z tego:

1.  wydatki bieżące                                                                                                        -   8.854.131zł

2.  wydatki majątkowe                                                                                                         -     444.996 zł

§ 3.Ustala się deficyt budżetu w kwocie                                                                           -     166.813 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-        zaciągniętych kredytów                                                                                          -     166.813 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

-  przychody                                                                                                                   -     715.397 zł

-  rozchody                                                                                                                     -    548.584 zł

§ 5.W budżecie tworzy się rezerwy:

  1.  ogólną w kwocie                                                                                                    -     32.910 zł

  2.  celową w kwocie                                                                                                    -       9.302 zł

       z przeznaczeniem na:

       a) realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego                                       -     23.608 zł

§ 6.1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

  2. Wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

      zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 7.1.Ustala się dochody w kwocie                                                                                         -  40.000 zł
  
z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych

       2.Ustala się wydatki w kwocie                                                                                         -  54.000 zł
   na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
   rozwiązywania problemów alkoholowych

      3.Ustala się wydatki w kwocie                                                                                           -    3.000zł
   na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§  8.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

   1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

 jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                          -  200.000 zł

   2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ztytułu kredytów i pożyczek.

do kwoty                                                                                                                     -   548.584 zł

§  9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8

        do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10.Ustala się dotację na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w kwocie                                                                                                                                            -     33.700  zł
 
1.  Gmina Dębno,Powiat Myślibórz, Gmina Kostrzyn nad Odrą  (Załącznik Nr 7)

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

    a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

    b) majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 13.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa          Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                                                                                                    

                                                                                                            Przewodnicząca Rady

                   Teresa Macyszyn

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 7. 2013 dotacje.doc (DOC, 36.00Kb) 2013-01-31 11:22:43 716 razy
2 Załącznik nr 1 - 2013 dochody.doc (DOC, 54.00Kb) 2013-01-31 11:22:32 766 razy
3 Załącznik nr 2. - 2013 dochody.doc (DOC, 55.50Kb) 2013-01-31 11:22:32 772 razy
4 Załacznik Nr 3 - 2013 wydatki.doc (DOC, 163.00Kb) 2013-01-31 11:22:32 745 razy
5 Załącznik Nr 4. - 2013 przychody i rozchody.doc (DOC, 43.00Kb) 2013-01-31 11:22:32 747 razy
6 Załącznik nr 5. 2013 dochody.doc (DOC, 40.00Kb) 2013-01-31 11:22:32 739 razy
7 Załącznik Nr 6. 2013 wydatki.doc (DOC, 44.50Kb) 2013-01-31 11:22:32 729 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-01-2013 11:22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-01-2013 11:22:43