Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Zarządzenia nieruchomości 2013-01-08 10:35:42
dokument Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2013-01-07 11:02:29
dokument Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 07 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2013-01-18 07:59:18
dokument Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia zasad za poza statutowe korzystanie ze strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych 2013-01-18 07:56:05
dokument Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04 lutego 2013r. w sprawie: upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 2013-02-19 10:56:42
dokument Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Boleszkowicach 2013-02-19 10:59:40
dokument Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr5/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Boleszkowicach 2013-02-20 14:48:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/2013 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE Z DNIA 8 MARCA 2013 ROKU w sprawie Regulaminu przyznawania ,użytkowania oraz korzystania z telefonów komórkowych wraz z akcesoriami do celów służbowych 2013-03-12 08:33:13
dokument Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego 2013-03-29 12:56:54
dokument Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie: upoważnienia pracowników do załatwiania określonych spraw, wydawania postanowień i decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy Boleszkowice 2013-03-19 22:18:19
dokument Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice dokonujacych czynności kontrolnych 2013-04-05 14:23:57
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej 2013-06-14 15:23:37
dokument Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2013-04-12 10:06:50
dokument Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej 2013-04-25 10:10:59
dokument Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 kwietnia 2013r. w sparwie: zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014 dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice. 2013-04-19 20:15:55
dokument Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 maja 2013r. w sprawie: wyróżnienia nagordą pieniężną 2013-05-13 08:44:28
dokument Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 maja 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice stanowisko Skretarza Gminy 2013-05-14 17:57:39
dokument Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 maja 2013r. 2013-06-14 15:31:29
dokument Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 maja 2013r. w sprawie: zasad organizowania podróżysłóżbowych pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice na obszarze kraju 2013-06-14 15:27:57
dokument Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dostawa i zakup sprzętu elektronicznego". 2013-05-28 08:26:48
dokument Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 42/2008 z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Urzędzie Gminy Boleszkowice. 2013-06-02 17:58:03
dokument Zarządzenie nr 23/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną 2013-06-14 15:10:09
dokument Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie: wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg. normy ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2013-06-14 15:16:30
dokument Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia Umowy Nr 32/2013 na dostawę i zakup sprzętu elektronicznego do realizowanego projektu pn.: ?Twórcza Szkoła" w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. 2013-06-27 17:19:41
dokument Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 2013-06-27 17:24:25
dokument Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 2013-06-27 17:26:23
dokument Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie: wyróżnienia nagrodą pieniężną 2013-06-27 17:22:18
dokument Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru drogi o numerze ewidencyjnym 6 w miejscowści Gudzisz 2013-07-01 13:17:05
dokument Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie: ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko Sekretarza Gminy. 2013-07-12 15:24:15
dokument Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-07-21 13:14:10
dokument Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-07-21 13:12:43
dokument Zarzadzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych 2013-08-06 14:51:27
dokument Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie: regulaminu udostępniania świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice 2013-08-12 12:20:28
dokument Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: powłania komisji - celu przeprowadzenia odbioru końcowego centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka na terenie Gminy Boleszkowice 2013-08-08 13:28:53
dokument Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie: skórcenia czasu pracy Urzędu Gminy w Boleszkowicach 2013-08-08 13:11:11
dokument Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie: terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 (...) 2013-08-14 15:27:45
dokument Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru drogi o numerze ewidencyjnym 922, obręb Boleszkowice 2013-08-23 08:43:14
dokument Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: powołania komisji ds. przekazania mienia w związku z włączeniem Przedszkola Gminnego do Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2013-08-29 13:02:23
dokument Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2013-09-02 23:43:09
dokument Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2013-09-05 15:33:25
dokument Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 04.09.2013r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Przeprowadzenie Kursu Prawa Jazdy Kat. B w Ramach Projektu pn. "Pomocna Dłoń" 2013-09-06 13:55:50
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste - pobierz 2013-10-16 10:11:58
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach - na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach. 2013-10-24 08:11:20
dokument Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 października 2013r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice na stanowisko Sekretarza Gminy. 2013-10-24 13:30:04
dokument Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. ?Dostawa i zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Chwarszczany, Gudzisz, Boleszkowice, Reczyce, Wysoka, Namyślin?. 2013-10-31 10:23:25
dokument Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w formie rozpoznania ofertowego na: "Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. "Twórcza Szkoła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1., Poddziałanie 9.1.2" 2013-10-31 12:02:28
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: organizacji stałego dyżuru wójta gminy, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2013-12-12 11:30:38
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup ciągnika rolniczego, pługu odsnieżnego łamanego i posypywarki 600 kg na potrzeby Gminy Boleszkowice 2013-12-12 11:28:45
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: przekazania samochodu dla OSP Chwarszczany i przekazania samochodu z OSP Chwarszczany do OSP Gudzisz. 2013-12-12 11:25:53
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: powołania komisji do oszacowania wartości pojazdu mechanicznego 2013-12-11 13:48:15
dokument Zarządzenie Nr 56/2013 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie: powołania komisji do dokonania odbioru dróg o numerach ewidencyjnych 140 i 149, obręb Wysoka 2013-12-30 15:34:22