Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: poinformowania o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach.

 -PROJEKT-

Uchwała Nr XXII/   /2012

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 25 października 2012r.

 

w sprawie: poinformowania o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach i Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 406) oraz art. 10, art. 13 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.642 ze zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 maja 2013r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach  i Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna, działająca jako samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Boleszkowicach”.

§ 2.Przyczyną połączenia jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych gminy z zakresu kultury.

§ 3. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem o przyczynach połączenia instytucji kultury, o których mowa w § 1 podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boleszkowice oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy w Boleszkowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przygotowała:

Małgorzata Kopyłowska

Sekretarz Gminy

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/    /2012

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 25 października 2012 r.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2011r. Nr 207, poz. 1230) Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem  wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Stąd też, dla realizacji tego zapisu, wymagane jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy Boleszkowice o zamiarze połączenia instytucji.

Zamiar utworzenia Gminnego Centrum Kultury na bazie Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach  wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Boleszkowice w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

Aktualnie Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach funkcjonują jako jednostki organizacyjne Gminy, których księgowość jest prowadzona przez Urząd, co Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie podczas kontroli kwestionowała jako nieprawidłowość w tym zakresie. Podkreślając, iż zgodnie z przepisami te jednostki powinny być wyodrębnione jako samorządowe instytucje kultury mające również wyodrębnioną (każda z nich) księgowość. Poprzez połączenie nastąpi centralizacja zarządzania, między innymi tymi samymi nieruchomościami oraz zostanie wyodrębniona księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Połączenie sił i środków powinno lepiej wpłynąć na działania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej oraz zapewnić wyższy poziom usług i imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy.

Podkreślić należy również, iż połączenie powyższych instytucji kultury spowoduje funkcjonowanie na terenie gminy Boleszkowice jednego prężnego, wielofunkcyjnego ośrodka kultury.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 19-10-2012 13:53:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 19-10-2012 13:53:02