Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XIII/69/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-01 10:41:22
dokument Uchwała Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26.01.2012 r. w sprawie: sprzedaży działek będących własnością Gminy Boleszkowice. 2012-08-01 10:42:13
dokument UCHWAŁA NR XIII/71/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrebie Boleszkowice 2012-08-01 10:45:03
dokument Uchwała Nr XIV/74/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-08-01 10:45:53
dokument Uchwała Nr XV/84/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 marca 2012 roku W sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2012-08-01 10:46:28
dokument Uchwała Nr XV/85/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-08-01 10:47:09
dokument Uchwała Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. 2012-08-01 10:53:44
dokument Uchwała Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry. 2012-08-01 11:03:00
dokument Uchwała NR XVII/95/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko ? Kozielskiego do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego Programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odra. 2012-08-01 12:15:45
dokument Uchwała Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Boleszkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-08-01 12:16:40
dokument Uchwała Nr XVIII/104/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 czerwca 2012 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością gminy Boleszkowice. 2012-08-01 12:21:16
dokument Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Boleszkowice. 2012-08-01 12:23:30
dokument Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie:zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Boleszkowice 2012-08-01 12:24:18
dokument Uchwała Nr XX/109/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne. 2012-10-08 14:15:59
dokument UCHWAŁA NR XX/112/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Boleszkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-08 13:54:06
dokument Uchwała Nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-27 13:04:10
dokument Uchwała Nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. 2012-11-27 13:05:16
dokument Uchwała Nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych . 2012-11-27 13:06:42
dokument UCHWAŁA NR XXIII/122/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boleszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-11-27 13:09:45
dokument UCHWAŁA NR XXIV/124/2012 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Boleszkowice na lata 2013 - 2018. 2013-01-04 09:29:49
dokument Uchwała Nr XXIV/126 /2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zamiaru włączenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach do Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2013-01-04 09:34:26
dokument Uchwała Nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boleszkowice 2013-01-04 09:47:40