Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277, z późn. zmianami),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Boleszkowice w dniu 26 stycznia 2012 r. Uchwały Nr XIII/71/2012 z w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice, przyjętego Uchwałą Nr XXII/132/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 sierpnia 2008 r., której przedmiotem jest określenie przeznaczenia części działki nr 695/1 i działki nr 695/2 w obrębie Boleszkowice na cele zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice, pokój nr 14, w godz. 8.00 – 14.00

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w projektu planu, w tym w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres:

Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice,

e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Boleszkowice.

Wójt GminyBoleszkowice

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-07-2012 11:51:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 04-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-07-2012 11:51:59