Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości lokalowej sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami), Uchwały Nr XL/212/2001 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r., Nr 7, poz. 107), Uchwały Nr XV/79/2004 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr XL/212/2001 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty od sprzedaży nieruchomości lokalowych (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 17, poz. 315), Uchwały Nr XI/46/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany do uchwały Nr XL/212/2001 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 18 grudnia 2001 r., Uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Boleszkowice bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych,

  • Wójt Gminy w Boleszkowicach

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

wykaz nieruchomości lokalowej w budynku mieszkalnym położonym na działce 1361/5 o powierzchni 0,0080 ha w m. Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 20A. Nieruchomość lokalowa przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemcy Pani Małgorzaty Szczepanik w drodze bezprzetargowej.

1. Położenie nieruchomości lokalowej- Boleszkowice ul. Świerczewskiego 20A

Lokal nr 1

2. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej- 49,80 m2

3. Działka ewidencyjna o nr- 1361/5 o pow. 0,0080 ha

4. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00027831/6

5. Udział w gruncie i częściach wspólnych budynku

(brak udziału w kotłowni będącej w całości

Własnością Gminy Boleszkowice)- 4515/10000

6. Ogólna wartość 54.342,00

7. Procent udzielonej bonifikaty- 80 %

8. Koszty przygotowania dokumentacji- 777,00 zł

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku, teren obgięty działką nr 1361/5 to teren istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie - uzupełnienia i adaptacji istniejących układów przestrzennych.

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 04.06.2012 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-06-2012 13:06:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 04-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-06-2012 13:06:10