Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011" uchwalonego dnia 29 grudnia 2010 r. uchwałą Nr II/8/2010 r. Rady Gminy Boleszkowice

 

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji „Rocznego  Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011” uchwalonego dnia 29 grudnia 2010 r. uchwałą Nr II/8/2010 r. Rady Gminy Boleszkowice

 

Sprawozdanie przygotowano na podstawie art. 5a, ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zmianami)

 

I.                   Organizację pozarządowe prowadzące swoją działalność na terenie gminy Boleszkowice 

 

1.      Stowarzyszenie OSP Boleszkowice

2.      Stowarzyszenie OSP Chwarszczany

3.      Stowarzyszenie OSP Gudzisz

4.      Stowarzyszenie OSP Namyślin

5.      Stowarzyszenie LKS „Chrobry” Boleszkowice

6.      Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „Moja Szkoła” w Gudziszu

7.      Stowarzyszenie „Szlak Templariuszy”

8.      Stowarzyszenie Grupy Odtwórstwa Historycznego Komandoria Chwarszczany

9.      Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodarski Krąg” w Boleszkowicach – stowarzyszenie zwykłe

10.  Stowarzyszenie „Przyjaciele Przedszkola”

 

II.                Rodzaje współpracy

 

Gmina Boleszkowice wspiera lokalne organizacje pozarządowe, które wraz z rozwojem demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego w naszym Państwie, skutecznie i bez wielkiego rozgłosu odgrywają
w naszym codziennym życiu coraz większą rolę. W tym też celu powstał „Roczny Program Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011” uchwalony dnia 29 grudnia 2010 r przez Radę Gminy Boleszkowice.

Zgodnie z zapisami Programu współpraca władz gminy z organizacjami „trzeciego sektora” miała charakter finansowy oraz pozafinansowy. Głównym celem współpracy gminy Boleszkowice z Organizacjami Pozarządowymi w 2011r. było kształtowaniespołeczeństwa obywatelskiego, budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Boleszkowice a organizacjami pozarządowymi.

III.             Współpraca finansowa

W ramach współpracy finansowej gminy Boleszkowice organizacjom pozarządowym działającymi
na terenie gminy zostały przekazane niżej zaprezentowane kwoty. Środki finansowe zostały przekazane na realizację celów statutowych tych organizacji.

 

 
 Objaśnienie ze strzałką w lewo: Współpraca finansowa 
na  kwotę: 92.370,52  zł

 


1.      Stowarzyszenie OSP Boleszkowice

2.      Stowarzyszenie OSP Chwarszczany

3.      Stowarzyszenie OSP Gudzisz

4.      Stowarzyszenie OSP Namyślin

5.      Stowarzyszenie LKS „Chrobry” Boleszkowice – Współpraca finansowa na  kwotę:  26.608, 49 zł

 

Co stanowi łączną kwotę: 118.979, 01

 

Gmina Boleszkowice w 2011 roku nie ogłaszała konkursów w trybie otwartych konkursów ofert
na realizację zadań publicznych przez organizacje pożytku publicznego na podstawie  art. 11-19a ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z póź. zmianami, jak również nie odnotowano wniosków od organizacji pozarządowych zgodnie z art.19a w/w ustawy.

 

IV.             Współpraca pozafinansowa (organizacyjna i informacyjna)

W ramach powyższej współpracy prowadzono następujące działania:

1)    organizacyjna – poprzez organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych lub informowanie
o nich;

a)    konsultacje i szkolenia w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, w tym informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz środków unijnych;

b)    pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych, w tym organizacja spotkań oraz warsztatów o charakterze kulturowym, integracyjnym i społecznym;

2) informacyjna – poprzez bieżące informowanie na stronie internetowej gminy o zadaniach realizowanych w bieżącym roku z podaniem sposobu ich finansowania:

a)    promocja działalności w środkach masowego przekazu;

b)    umożliwienie organizacjom udziału w działaniach związanych z promocją gminy przy równoczesnej możliwości promocji ich samych.

 

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi kierowano się następującymi zasadami, które ustalone zostały w Programie na 2011 rok :

·         pomocniczości i suwerenności stron,

·         partnerstwa,

·         efektywności,

·         uczciwej konkurencji,

·         jawności,

·         legalności.

 

 

 

 

V.                Podsumowanie

 

W roku 2011 podjęto wspólnie z organizacjami pozarządowymi lub przy ich aktywnym wsparciu szereg działań.

Motywem przewodnim podejmowanych przedsięwzięć była integracja oraz aktywizacja mieszkańców
we wspólnym działaniu. Podejmowane inicjatywy wpłynęły znacząco na pozytywny wizerunek naszej gminy jako obszaru bogatego w dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Ukazując przy tym optymizm
i zaangażowanie mieszkańców w dążeniu do wyznaczonych celów.  Poprzez owe działania ukształtowały się postawy prospołeczne godne do naśladowania. Działając w kierunku poprawy życia mieszkańców na obszarach wiejskich, jakim jest gmina Boleszkowice.

 

 

Przygotował:

Krzysztof Fira

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Gmina Boleszkowice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 30-04-2012 09:42:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 30-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 30-04-2012 09:43:11