Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej w m. Boleszkowice przy ul. Wojska Polskiego.


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust.1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 7a , art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zmianami),

  • Wójt Gminy w Boleszkowicach

podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

wykaz nieruchomości oznaczonej jako część działki 899 o powierzchni 1,20 ha położonej w miejscowości Boleszkowice, przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz firmy „Polimex - Mostostal” S.A. z siedzibą: 00-950 Warszawa, ul. Czackiego 15/17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022460, NIP 821-001-45-09.

1. Położenie nieruchomości - miejscowość Boleszkowice

2. Działka ewidencyjna o nr- część działki 899 o pow. 1,20 ha

3. Nr Księgi Wieczystej- 27765

4. Kwota czynszu dzierżawnego 10.000,00 rocznie + VAT

5. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w miejscowości Boleszkowice przy ul. Wojska Polskiego,

przy drodze powiatowej Boleszkowice - Dębno. Nieruchomość opisana wykorzystana

będzie jako zaplecze techniczne budowy (kontenery, place montażowe, składowe

materiałów, itp.) w ramach inwestycji: „Parki Wiatrowe Wysoka 1 oraz Wysoka 2” wraz z

przebudową dróg będących własnością Gminy Boleszkowice objętych pozwoleniem na

budowę 369/2011 i 255/2011.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 899 w m. Boleszkowice stanowi strefę zabudowy mieszkaniowej (MN) jedno i wielorodzinnej z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej (RM) w zależności od potrzeb z towarzyszącymi usługami (U) komercyjnymi i publicznymi..

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia: 01.03.2012 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia: …………………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 08-03-2012 08:03:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 08-03-2012 08:03:52