Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/67/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok.

Uchwała Nr XIII/67/2012

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 26  stycznia 2012r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) orazart.211, art.212,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co   następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr l-2) w kwocie -9.261.086 zł
z tego:

1) dochody bieżące - 8.036.866 zł

2) dochody majątkowe -1.224.220 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - 8.729.081 zł

z tego:

1)wydatki bieżące - 8.170.687 zł

2)wydatki majątkowe -   558.394 zł

§ 3.Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -  532.005 zł
która zostanie przeznaczona na:

1)  spłatę rat pożyczki w kwocie - 532.005 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- przychody -1.077.472 zł

- rozchody -1.609.477 zł

§ 5.W budżecie tworzy się rezerwy:

1.   ogólną w kwocie - 8.890 zł

2.   celowa w kwocie - 18.363 zł z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe.

§ 6.1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 2. Wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

      zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1.Ustala się dochody w kwocie -  40.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych

       2.Ustala się wydatki w kwocie -  66.438 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

3.Ustala się wydatki w kwocie - 4.380 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -  200.000 zł

2)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ztytułu kredytów i pożyczek.

do kwoty - 585.257 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty -1.024.220zł

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8

 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10.Ustala się dotację na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w kwocie - 10.300 zł
1) Urząd Miejski Dębno,Starostwo Powiatowe Myślibórz, Urząd Miasta Kostrzyn (Załącznik Nr 7)

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

    a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

    b) majątkowych

    z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Daniel

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_Nr_6._2010.doc (DOC, 49.00Kb) 2012-01-31 15:13:38 754 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_5._2010.doc (DOC, 33.50Kb) 2012-01-31 15:13:38 725 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_1.27.01.2011.doc (DOC, 44.50Kb) 2012-01-31 15:13:38 739 razy
4 ZaA_A_cznik_Nr_4.2011.doc (DOC, 44.50Kb) 2012-01-31 15:13:38 721 razy
5 ZaA_A_cznik_Nr_7._2011.doc (DOC, 32.50Kb) 2012-01-31 15:13:38 789 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_2._2011.doc (DOC, 64.00Kb) 2012-01-31 15:13:38 743 razy
7 ZaA_acznik_Nr_3_wydatki_budA_etu_gminy_na_rok_2012.doc (DOC, 219.50Kb) 2012-01-31 15:13:38 772 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-01-2012 15:13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 31-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-01-2013 11:19:31