Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok.

- Projekt -

Uchwała Nr ………

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia …………….

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) orazart.211, art.212,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi  zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co   następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr l-2) w kwocie  - 8.936.439 zł
z tego:

1) dochody bieżące                          .                                                           - 8.035.148 zł

2) dochody majątkowe                                                                                 -  901.291 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie                            - 8.240.071 zł

z tego:

1)wydatki bieżące                                                                                           - 8.040.071 zł

2)wydatki majątkowe                                                                                     -   200.000 zł

§ 3.Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie                         -  696.368 zł
która zostanie przeznaczona na:

1)  spłatę rat pożyczki w kwocie                                                                      - 696.368 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- przychody                                                                                                          -   590.180 zł

- rozchody                                                                                                           -1.286.548 zł

§ 5.W budżecie tworzy się rezerwy:

1.   ogólną w kwocie                                                                .                         -  8.068 zł

2.   celowa w kwocie                                                                                  -  17.865 złz przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe.

§ 6.1.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 2. Wydatki związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

      zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1.Ustala się dochody w kwocie                                                                 -    40.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń nasprzedaż napojów alkoholowych

       2.Ustala się wydatki w kwocie                                                                   -    57.000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

3.Ustala się wydatki w kwocie                                                                   -      3.000 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                                                   -   200.000 zł

2)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ztytułu kredytów i pożyczek.

do kwoty                                                                                                                     -   585.257 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty                                                                      -   701.291 zł

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8

 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11.Ustala się dotację na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w kwocie                                                                                                        - 9.723 zł
1) Urząd Miejski Dębno,Starostwo Powiatowe Myślibórz, Urząd Miasta Kostrzyn  (Załącznik Nr 7)

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

    a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

    b) majątkowych

    z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

§ 13.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaA_acznik_Nr_3_wydatki_budz..doc (DOC, 223.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 506 razy
2 PLANOWANIE_I_REALIZOWANIE_PRZEDSIA_WZIA_CIA.doc (DOC, 66.00Kb) 2011-11-18 14:55:40 498 razy
3 ZaA_A_cznik_Nr_4.2012.doc (DOC, 44.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 509 razy
4 Projekt.uchwaA_y_ws_wiel._prog._finans..doc (DOC, 23.00Kb) 2011-11-18 14:55:40 562 razy
5 ZaA_A_cznik_Nr_2.do_wiel._prog,_fin..doc (DOC, 26.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 499 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_1.2012_r..doc (DOC, 52.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 492 razy
7 CZEA_A____OPISOWA_2012.doc (DOC, 53.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 542 razy
8 WYDATKI_BUDA_ETOWE_NA_2012_ROK.doc (DOC, 444.00Kb) 2011-11-18 14:55:40 506 razy
9 DOCHODY_DOTYCZACE_ZADAA__WA_ASNYCH_W_2012_ROKU.doc (DOC, 190.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 489 razy
10 ZaA_A_cznik_nr_2._2012_r..doc (DOC, 70.00Kb) 2011-11-18 14:55:40 506 razy
11 dochody_celowe_z_budzetu_paA_stwa_na_zadania_zlecone_2012.doc (DOC, 50.00Kb) 2011-11-18 14:55:40 527 razy
12 ZaA_A_cznik_Nr_7._2012.doc (DOC, 32.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 489 razy
13 WYDATKI_-_zadania_zlecone_2012.doc (DOC, 83.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 506 razy
14 ZaA_A_cznik_nr_5._2012.doc (DOC, 39.00Kb) 2011-11-18 14:55:40 502 razy
15 prognoza_finansowa_20112.xls (XLS, 31.50Kb) 2011-11-18 14:55:40 487 razy
16 ZaA_A_cznik_Nr_6._2012.doc (DOC, 51.00Kb) 2011-11-18 14:55:40 512 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-11-2011 14:55:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 21-11-2011 08:52:11