Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

- projekt -  

Uchwała Nr ………………………..

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –   o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz. 1568; z2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441,  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281/  art.5  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami z 2010 roku Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475,  z 2009  Nr 215 poz. 1674, z 2011 Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2012 roku (M.P. z 2011r Nr  95 poz. 961)
Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala,  co następuje:

 

§ 1 Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Boleszkowice na 2012 rok:

 

1. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części  ……………zł

2. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części  związanych z prowadzeniem
    działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części  zajętych na
    prowadzenie działalności  gospodarczej   ………………… zł

3. od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności
    gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  ……………. zł

4. od m2 powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
    w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające

    tych świadczeń ………………… zł

5. od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na  

    prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
    pożytku publicznego  ………………….zł

6. od budowli  2%

7. od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

    bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków..………. zł

 

8.od gruntów:

 

a)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  …………….. zł od 1 ha powierzchni

 

b)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  ………. zł od 1m2 powierzchni.

 

§ 2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:20:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:20:08