Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

     - projekt -

Uchwała Nr …………………….

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia  8 marca 1990r. –   o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr  180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku  Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r  Dz. U. nr 136 poz. 969 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 roku Nr 109 poz.747, z 2008r Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 roku Nr 56 poz. 458, z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 )  oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. z 2011 roku Nr 95 poz. 969) Rada Gminy  w Boleszkowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1 Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną przez  Prezesa GUS za pierwsze trzy kwartały
2011 roku z kwoty  74,18 zł za 1 q, o kwotę  ……………………. zł

 

§ 2 Po zastosowaniu obniżki o kwotę, o której mowa w § 1 cena żyta w wysokości …………... zł
za 1q  stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012 na obszarze gminy Boleszkowice.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

 

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:18:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:18:30