Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy w Boleszkowicach w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

-  projekt-

Uchwała Nr ........................

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

w sprawie : ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od

                   nieruchomości i podatku leśnego.

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. –   o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162 poz. 1568; z2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441,  z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku  Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r  Dz. U. nr 136 poz. 969 ze zmianami z 2006 roku Dz. U. Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 roku Nr 109 poz.747, z 2008r Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 roku Nr 56 poz. 458, z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475 ) oraz art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami z 2010 roku Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475,  z 2009  Nr 215 poz. 1674, z 2011 Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200 poz. 1680 ze zmianami z 2002 roku Nr 216 poz. 1826, z 2005 roku Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484, Nr 143 poz. 1199, z 2006 roku Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775,  z 2008 roku Nr 116 poz. 730, z 2009 roku nr 56 poz. 458, z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 147)  Rada Gminy w Boleszkowicach uchwala, co następuje :

 

§ 1 Ustala się następujące wzory formularzy obowiązujące w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego :

1. Informacja w sprawie podatku rolnego – stanowiąca załącznik nr 1

2. Deklaracja na podatek rolny – stanowiąca załącznik nr 2

3. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – stanowiąca załącznik nr 3

4. Deklaracja na podatek od nieruchomości – stanowiąca załącznik nr 4

5. Informacja w sprawie podatku leśnego – stanowiąca załącznik nr 5

6. Deklaracja na podatek leśny – stanowiąca załącznik nr 6

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

 

§ 3 Traci moc Uchwała Nr III/13/2002 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

 

          

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomoA_ci.docx (DOCX, 24.11Kb) 2011-11-18 12:15:50 559 razy
2 Deklaracja_na_podatek_leA_ny.doc (DOC, 68.00Kb) 2011-11-18 12:15:50 518 razy
3 Deklaracja_na_podatek_rolny.doc (DOC, 141.00Kb) 2011-11-18 12:15:50 491 razy
4 Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego.doc (DOC, 80.50Kb) 2011-11-18 12:15:50 542 razy
5 Deklaracja_na_podatek_od_nieruchomoA_ci.docx (DOCX, 27.35Kb) 2011-11-18 12:15:50 575 razy
6 Informacja_w_sprawie_podatku_leA_nego.doc (DOC, 57.00Kb) 2011-11-18 12:15:50 494 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2011 15:06:17