Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 -  projekt  - 

Uchwała Nr ……………………….

Rady Gminy Boleszkowice

 z dnia 24 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych .

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8  ustawy z dnia  8 marca 1990r. –   o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,poz.1591, ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz.230, z 2011 roku Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z  2010 roku Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zmianami z 2010 Dz.U.Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr226 poz. 1475, z 2011 Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2012r (M.P. z 2011r Nr 95 poz. 961) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku  w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku ( M.P. z 2011  Nr 95  poz. 962)  Rada Gminy w Boleszkowicach

uchwala, co następuje:

 

§1 Ustala się stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok od następujących pojazdów, w wysokościach:

1.      Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 ton
i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie             ………………. zł

b) powyżej 5,5 t do 9 ton włącznie                    ………………. zł

c) powyżej 9 ton                                                ………………. zł

     

 

2.      Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu 12 ton i wyżej:

 

a)      dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

-          od 12 ton włącznie do mniej niż 15 ton    ……………. zł

-          równej lub wyższej niż 15 ton                  ……………. zł

b)      trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

                     -   od 12 ton włącznie do mniej niż 21 ton   ……………….. zł

                     -   równej lub wyższej 21 ton                       ……………….. zł

c)      cztery osie jezdne i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym

za równoważne

-          od 12 ton włącznie do mniej niż 29 ton    …………….. zł

-          równej lub wyższej niż 29 ton                  …………….. zł

 

 

 

 

d/  dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia

             - 12 ton włącznie do mniej niż 15 ton                 …………….. zł

-  równej lub wyższej niż 15 t                             …………….. zł

 

 

e/ trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

- od 12 ton włącznie do mniej niż 21 ton                ……………. zł

 - od 21 ton włącznie do mniej niż 23 ton                ……………. zł

 - równej lub wyższej niż 23 tony                             …………… zł

               

   

f/ cztery osie jezdne i więcej z innym systemem zawieszenia

- od 12 ton włącznie do mniej niż 27 ton                …………….. zł

- od 27 ton włącznie do mniej niż 29 ton                …………….. zł

- równej lub wyższej niż 29 ton                              …………….. zł

3.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą      

 o dopuszczalnej masie  całkowitej zespołu pojazdów równej 3,5 ton i poniżej 12 ton  …… zł

 

     4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub       

         naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton:

a)      dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- 12 ton włącznie do mniej niż 31 ton               …………….. zł

- równej lub wyższej niż 31 ton                        …………….. zł

b)      trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

     - od 12 ton włącznie do mniej niż 40 ton                  ……………zł

                       - równej lub wyższej niż 40 ton                                …………… zł

 

c)      dwie osie jezdne z innym systemem zawieszenia

- od 12 ton włącznie do mniej niż 31 ton               ……………… zł

- równej lub wyższej niż 31 ton                             ……………… zł

d)     trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

- od 12 ton włącznie do mniej niż 40 ton               ……………… zł

- równej lub wyższej niż 40 ton                             ……………… zł

 

        5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

     masę  całkowitą od 7 i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z   

     działalności rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego   ………….. zł

 

  6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną   

     masę  całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

     działalnością  rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego 

a)      jedna oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

- od 12 ton włącznie do mniej niż 25 ton          …………….. zł

- równej lub wyższej niż 25 ton                        …………….. zł

b)      dwie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

           - od 12 ton włącznie do mniej niż 33 tony        …………….. zł

     - od 33 ton włącznie do mniej niż 38 ton          …………….. zł

                 - równej lub wyższej niż 38 ton                        …………….. zł

 

 

c)      trzy osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

          - od 12 ton włącznie do mniej niż 38 ton         ……………… zł

    - równej lub wyższej niż 38 ton                      …………….. zł

 

d)     jedna oś jezdna z innym systemem zawieszenia

- 12 ton włącznie do mniej niż 25 ton              ………………. zł

- równej lub wyższej niż 25 ton                       ………………. zł

e)      dwie osie z innym systemem zawieszenia

- od 12 ton włącznie do mniej niż 33 ton         ………………. zł

- od 33 ton włącznie do mniej niż 38 ton         ………………. zł

- równej lub wyższej niż 38 ton                       ………………. zł

f)       trzy osie jezdne z innym systemem zawieszenia

- od 12 ton włącznie do mniej niż 38 ton         ………………. zł

- równej lub wyższej niż 38 ton                       ………………. zł

 7.Od autobusu

       a)  mniej niż 30 miejsc                       …………………. zł

       b) równej lub wyżej niż 30 miejsc     …………………. zł

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:12:17