Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: stawki dziennej opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

-  projekt  -

Uchwała Nr  ……………………….

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia24 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie: stawki dziennej opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia  8 marca 1990r. –   o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr  153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162  poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku   Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 roku nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281) oraz  art.15 i 19  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami z 2010 roku Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 z 2009 Nr 215 poz.1674, z 2011 Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz. 1016 ) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011  roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  (M.P. z 2011 Nr 95 poz. 961)
Rada Gminy w Boleszkowicach uchwała, co następuje:

 

§ 1 Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Boleszkowice
w wysokości        ……………….. zł

 

§ 2 Opłata targowa powinna być uiszczana w kasie Urzędu Gminy przed rozpoczęciem sprzedaży.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Boleszkowicach.

 

§ 4Traci moc Uchwała Nr XLVIII/301/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie stawki dziennej opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:09:44