Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

Projekt

 

Uchwała Nr XI/…./2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

RADA GMINY BOLESZKOWICE

 

uchwala,  co następuje:

 

 

§ 1.  ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ       -      114.856,92zł                 

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

w złotych

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

97.167,92

 

01095

 

Pozostała działalność

97.167,92

 

2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

97.167,92

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

6.356,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.178,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

2.178,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

824,00

 

 

2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

824,00

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

3.354,00

 

 

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3.354,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

11.333,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

11.333,00

 

 

2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

11.333,00

 

 

 

§ 2. ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ     -         6.568,00 ZŁ

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

w złotych

1

2

3

4

5

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.568,00

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6.568,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.568,00

 

 

§ 3 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ     -                        121.424,92 zł

 

 

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

W złotych

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

97.167,92

 

01095

 

Pozostała działalność

97.167,92

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

905,25

 

 

4430

Różne opłaty i składki

95.262,67

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

6.356,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.178,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2.178,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

824,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

824,00

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

3.354,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.354,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

17.901,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

17.901,00

 

3240

Stypendia dla uczniów

16.267,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1.634,00

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE :

 

  Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem w zakresie:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

-97.167,92zł  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

 

POMOC SPOŁECZNA

-  2.178,00 zł : dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

- 824,00 zł – dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej lub innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na składki zdrowotne,

- 3.354,00 zł  - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin  na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011;

- 9.699,00 zł  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia);

- 1.634,00 zł  dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”.

 

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:05:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 18-11-2011 12:05:12