Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

 

    

I.  Określenie stanowiska urzędniczego -ds. obsługi biura Rady Gminy, archiwum zakładowego

II. Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe;

- znajomość  problematyki samorządowej;

- sprawna obsługa komputera i programów pakietu Office;

- dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją;

- komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność;

- wysoka kultura osobista;

- posiadanie prawa jazdy kategorii B.

    III.   Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

- przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady i komisji

- protokołowanie obrad Rady, posiedzeń komisji,

-  prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał, wniosków i opinii komisji, interpelacji radnych,

-  współpraca z organami nadzoru,

- współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi,

-ogłaszanie przepisów prawa miejscowego  oraz innych aktów organów Gminy podlegających publikacji z mocy prawa,

- gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawa miejscowego,

- obsługa organizacyjno-techniczna jednostek pomocniczych

- prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady,

- prowadzenie archiwum zakładowego,

      IV.     Wykaz niezbędnych dokumentów :

- list motywacyjny,

-  c.v. (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej ,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (uwierzytelniona kopia),

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska,

-  oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

    V.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10.06. 2011 roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy  lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE    Ul. Świerczewskiego 24,   74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „KONKURS na stanowisko ds. obsługi biura Rady Gminy, archiwum zakładowego”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 )”.

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.
                        

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                    Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-05-2011 08:00:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-05-2011 18:18:19