Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

- PROJEKT-

 

Uchwała Nr …………….

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 26 maja 2011 roku

 

 

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/

 

RADA GMINY BOLESZKOWICE

 

Uchwala,  co następuje:

 

 

 

 

§ 1  ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ   -           127.863,48 zł

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

W złotych

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

111.291,48

85395

 

Pozostała działalność

111.291,48

 

2327

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

105.103,68

 

2329

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

6.187,80

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

16.572,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

16.572,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

16.572,00

 

 

 

§ 2 ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ  -                              17.600,00 zł

 

 

 

DZ

ROZDZ.

§

TYTUŁ

W złotych

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.000,00

 75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

1.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

      1.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

16.366,000

 

85214

 

 

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

12.366,00

3110

Świadczenia społeczne

12.366,00

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

4.000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

4.000,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

234,00

 

92195

 

Pozostała działalność

234,00

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

117,00

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

21,00

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

81,00

 

 

4309

Zakup u sług pozostałych

15,00

 

 

 

 

 

 

§ 3 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ     -                           145.463,48 zł

 

 

 

 

DZ

ROZDZ

§

TYTUŁ

W złotych

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.000,00

 

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

1.000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

1.000,00

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

127.657,48

85395

 

Pozostała działalność

127.657,48

 

3119

Świadczenia społeczne

12.366,00

 

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27.387,24

 

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.301,85

 

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.565,05

 

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

92,14

 

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.612,06

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

540,66

 

4127

Składki na Fundusz Pracy

709,33

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

83,15

 

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

-

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000,00

 

4307

Zakup usług pozostałych

70.830,00

 

4309

Zakup usług pozostałych

4.170,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

16.572,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

16.572,00

 

3240

Stypendia dla uczniów

16.572,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

234,00

 

92195

 

Pozostała działalność

234,00

 

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

182,00

 

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

32,00

 

4128

Składki na Fundusz Pracy

17,00

 

4129

Składki na Fundusz Pracy

3,00

 

 

 

 

§  4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

UZASADNIENIE :

  Powyższe zmiany  budżetu  i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem w zakresie:

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

-  127.657,48 ZŁ z czego:

–  111.291,48zł – dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej)

-     16.366,00 zł – wkład własny środków pomocowych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – „ POMOCNA DŁOŃ”

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 16.572,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

 

 

Pozostałe zmiany zostały dokonano w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 20-05-2011 09:28:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-05-2011 09:28:19