Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Uchwała nr VI/…/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia …………………2011 r.

 

w sprawie:  udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice uchwala, co następuje:

 § 1. Po zapoznaniu się:

1)ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,

2)ze sprawozdaniem finansowym,

3)z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

4)z informacją o stanie mienia Gminy,

5)ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

- udziela się / nie udziela się Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Boleszkowice.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/…/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia ………… 2011r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Boleszkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

 

 

     Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Gminy nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla Wójta danej Gminy.

     Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium następuje na wniosek Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Boleszkowice z dnia 10.05.2011 r. złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Boleszkowice, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 20-05-2011 09:14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-05-2011 09:14:12