Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej ? Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24

Wójt Gminy Boleszkowice

 

ogłasza ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładzie Usług Komunalnych

 w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 24

 

 

I.                   Wymagania niezbędne

 

1.      Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.      Korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Niekaralność.

4.      Wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia) o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku, preferowane -  ekonomiczne z zakresu finansów lub zarządzania, techniczne, budowlane, ochrona środowiska, prawnicze oraz inne kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków przypisanych dla stanowiska Kierownika ZUK.

5.      Nieposzlakowana opinia.

6.      Znajomość przepisów wynikających zustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska, o finansach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

7.      Minimum 5  letni staż pracy.

8.      Komunikatywność oraz życzliwość w kontaktach z interesantami.

9.      Praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word.

10.  Posiadanie prawa jazdy kat B.

 

II.                 Wymagania dodatkowe (mile widziane)

 

1. Znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych.

2. Znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji. 

3. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim.

4. Kreatywność i samodzielność w działaniu.

5. Ukończenie kursu w zakresie zarządzania biznesem.

 

III.             Opis stanowiska

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 

     1)  prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją gminnej infrastruktury,

     2)  kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki,

     3)  opracowywanie planu budżetu jednostki,

      4)  opracowywanie kalkulacji taryf za wodę i ścieki oraz przedstawianie jej do zatwierdzenia Radzie Gminy,

      5) realizowanie zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gminy,

      6)  utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody, sieci  wodociągowej,

      7)  udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy, budowy  nowych i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

      8)   realizacja planów remontów i inwestycji,

      9)   administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

 

IV.             Wymagane dokumenty

 

  1. Kwestionariusz osobowy.
  2. List motywacyjny.
  3. Życiorys.
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności.
  6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
  7. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie.
  8. Kserokopie świadectw pracy oraz ewentualnie opinia z zakładu pracy.
  9. Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, itp.).
  10. Kserokopia prawa jazdy.

 

 

V.                Termin i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy składać do dnia 18 marca 2011 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownicze w nowotworzonej gminnej jednostce organizacyjnej – Zakładzie Usług Komunalnych ” pod adresem:

 

Urząd Gminy Boleszkowice

ul. Świerczewskiego 24

74-407 Boleszkowice

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu, powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Złożonych dokumentów nie odsyłamy chyba, że na pisemny wniosek.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008  r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  2008 r. Nr 223 poz. 1458)”.

 

 

Boleszkowice, dnia 03  marca 2011 r.                     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-03-2011 14:57:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-03-2011 14:57:13