Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: odmowy uchylenia Uchwały Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

                                                                                                                                           Projekt

Uchwała Nr IV/…./2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 24 lutego 2011 roku

 

w sprawie: odmowy uchylenia Uchwały  Nr XLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568;  z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 106, poz.675) oraz art.229 ust.1 i 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003 r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz.1692, z 2005 r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524, z 2008 r. Nr 229, poz.1539, z 2009 r. Nr 195, poz.1501, Nr 216, poz.1676,  z 2010 r. Nr 40, poz.230) Rada Gminy Boleszkowice

uchwała, co następuje:

§ 1. Rada Gminy odmawia uchylenia uchwały NrLVIII/293/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy  Boleszkowice.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady

 

Uzasadnienie: 

 

Sporządzenie zmiany studium odbyło się zgodnie z trybem przewidzianym w art.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z dokumentacją formalno-prawną znajdującą się W Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz przekazaną Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 21-02-2011 12:03:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 21-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 21-02-2011 12:03:21