Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawa drobnych pomocy dydaktycznych" 2012-01-05 15:34:51
dokument Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach 2011-12-30 12:44:45
dokument Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na dostawę drobnych pomocy dydaktycznych 2011-12-21 13:24:51
dokument Protokół z udzielenia zamówienia publicznego, ktorego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2011-11-23 12:58:26
dokument Protokół z przeprowadzonego przetargu z rozpoznania ofertowego " Na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2011/2012" 2011-11-15 10:45:24
dokument Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na "Wykonanie i dostarczenie 1 tablicy pamiątkowej o wymiarach 1,0 m szerokości 0,7 m wysokości" 2011-11-08 08:16:17
dokument Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2011/2012" 2011-10-27 15:36:44
dokument Protokół z przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Na "Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2011/2012" 2011-10-03 11:33:00
dokument Protokół z przeprowadzonego przetargu w formie zapytania o cenę o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Na ,,Dostawę węgla kamiennego - orzech i węgla miał na sezon grzewczy 2011/2012" 2011-10-03 11:26:43
dokument Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert w przetargu w formie zapytania o cenę na zakup i dostawę oleju opałowego 2011-09-23 09:03:45
dokument Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert w przetargu w formie zapytania o cenę na zakup i dostawę węgla kamiennego ORZECH-29 MJ/kg (29-07-06), oraz węgla 19MJ/kg (19-12-10) 2011-09-23 08:54:13
dokument Ogłoszenie o wynikach przetargu na Inspektora Nadzoru na zadaniu " Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z przyłączami di sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach oraz kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w m. Wyszyna" 2011-08-22 08:01:04
dokument Gmina Boleszkowice zaprasza do składania ofert na prowadzenie działalności handlowej na terenie Stadionu Sportowego im. Henryka Łosia w Boleszkowicach, będącego własnością Gminy Boleszkowice w dniu 10 -11 września 2011r. podczas trwania imprezy "Dożynki Powiatowo - Gminne 2011". 2011-08-10 10:09:59
dokument Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu "Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach oraz kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w m. Wyszyna". 2011-08-08 15:29:14
dokument Protokół z udzielenia zamowienia, którego przedmiotem jest : System Informacji Prawnej wraz z roczną licencją i aktualizacją" 2011-06-27 08:39:11
dokument Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na " System Informacji Prawnej na potrzeby Urzędu Gminy Boleszkowice" 2011-06-07 15:29:18
dokument Wójt Gminy Boleszkowice unieważnia przetarg w formie zapytania o cenę na zadanie: Pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych dot. : "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego" 2011-06-02 14:29:37
dokument Protokół z udzielenia zamówienia, którego przedmiotem jest: " Wykonanie i dostarczenie 1 tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 m szerokość 1,0 m wysokość" 2011-05-31 11:36:51
dokument Gmina Boleszkowice zaprasza do złożenia oferty na "Wykonanie i dostarczenie jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 m szerokość i 1,0 m wysokość" 2011-05-19 13:51:06
dokument Wójt Gminy Boleszkowice zaprasza do złożenia ofert w przetargu w formie zapytania o cenę na zadanie: Pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych Drogowych dot. : "Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w miejscowości Boleszkowice, wzdłuż ul. Poniatowskiego i Żeromskiego" 2011-05-13 15:07:39
dokument Roztrzygnięcie przetargu na " Prace geodezyjne na terenie Gminy Boleszkowice" 2011-01-05 13:04:57