Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli związanej ze skargą na Kierownika

Projekt

Uchwała Nr II/…/2010

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

 

w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli związanej ze skargą na Kierownika

                  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

 

Na podstawie art.18a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Br 153, poz.1271, Nr 2164, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; Z 2007 R. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241/ oraz § 39 Statutu Gminy Boleszkowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/45/2003  Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 maja 2003r. w sprawie  Statutu Gminy Boleszkowice (opub. w  Dz. Urz. Woj. Zachodn. Nr 57, poz.1010) Rada Gminy Boleszkowice

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice przeprowadzenie kontroli w zakresie zarzutów przedstawionych w skardze z dnia 7 grudnia 2010 roku złożonej przez Panią Wiesławę Bubiło w sprawie okoliczności wydania decyzji dot. specjalnego zasiłku celowego przyznanego w związku z powodzią i sposobu traktowania Skarżącej.  Kontrolę należy przeprowadzić w części dotyczącej Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

 

 

§ 2. Po zakończeniu kontroli  Komisja przedłoży na sesji Rady Gminy protokół.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Projekt uchwały przygotowała

B. Jakubowska podinsp. ds. biura RG

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:04:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:04:32