Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmiany do uchwały Nr XLI/189/2006 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Boleszkowice do Stowarzyszenia pn. "Lider Pojezierza"

 

  -projekt-

Uchwała Nr   /   /2010

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2010roku

 

 

 

w sprawie zmiany do uchwały Nr XLI/189/2006 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Boleszkowice do Stowarzyszenia pn. „Lider Pojezierza”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 20012r. Nr 79, poz. 855, z 2003r. Nr 96, poz. 874, z 2004r. Nr 102, poz. 1055)  Rada Gminy Boleszkowice

 

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwaleNr XLI/189/2006 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Boleszkowice do Stowarzyszenia pn. „Lider Pojezierza” wprowadza się zmianę w następujący sposób:

 

1)     § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

         „3. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentować będzie Wójt Gminy Boleszkowice”

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy w/w uchwały nie ulegają zmianie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Projekt przygotowała:

Małgorzata Kopyłowska

Sekretarz Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-12-2010 09:58:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:01:49