Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego nr 3 w m. Boleszkowice


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego położonego w

m. Boleszkowice będącego własnością GMINY BOLESZKOWICE

Wykaz nieruchomości- boks garażowy nr 3 położony na działce 1367/1 w m. Boleszkowice przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej- m. Boleszkowice

2. Działka o nr 1367/1 o pow. 0,0722 ha

3. Udział w gruncie- 203/1000
4. Powierzchnia użytkowa boksu garażowego nr 3- 19,04 m2

5. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00035468/9

6. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 7.200,00 zł (Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)).

7. Wadium- 800,00 zł

8. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 1367/1 w m. Boleszkowice stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 roku o godzinie 915 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 06.12.2010 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 095 760 6124 wew. 36

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 08.11.2010 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-11-2010 12:55:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 05-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-11-2010 12:55:57