Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu * projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Boleszkowice w Gminie Boleszkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko * projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Kaleńsko w Gminie Boleszkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                                         Boleszkowice, 06.09.2010r.

                      

Ogłoszenie

Wójta Gminy Boleszkowice

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części

     obrębu Boleszkowice w Gminie Boleszkowice, wraz z prognozą        

     oddziaływania na środowisko

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części

     obrębu Kaleńsko w Gminie Boleszkowice, wraz z prognozą        

     oddziaływania na środowisko

 

  Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Boleszkowice nr XXV/160/2008 z dnia 26 listopada 2008r., podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Boleszkowice w Gminie      Boleszkowice, obejmującego teren działki 1652/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko       

    

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Kaleńsko w Gminie Boleszkowice, obejmującego teren działek: 240/1,240/2, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

W dniach od 14 września 2010r. do 6 października 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy

w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24, 74-505 Boleszkowice w godzinach od 8°° do 15°°.

 

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu

24 września 2010r. o godz.13°° w siedzibie Urzędu Gminy W Boleszkowicach (sala posiedzeń).

 

  Zgodnie z art.11 ust.11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Boleszkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2010r.

        

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice                                                                          

   mgr Jan Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-09-2010 15:00:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 25-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-09-2010 15:03:01