Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice informuje O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

Boleszkowice 11.08.2010r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Boleszkowice

 

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice.

 

  Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem zmiany studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów w obrębach: Boleszkowice, Kaleńsko i Chwarszczany.

Wyłożenie ww. projektu zmiany studium odbędzie się w dniach od 25.08.2010r. do 27.09.2010r.        się w dniu 24.09.2010r. o godz.12°° w Urzędzie gminy Boleszkowice (sala posiedzeń).

 

  Zgodnie z art.11 ust.11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany studium.

 

  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Boleszkowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2010r.

 

 

 

                                                                                                     Wójt Gminy Boleszkowice

                                                                                                          mgr Jan Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 11-08-2010 10:57:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 02-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 11-08-2010 10:57:33