Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania i kompetencje Wójta Gminy


Wyciąg ze Statutu

Gminy Boleszkowice

Rozdział V

Wójt Gminy - organ wykonawczy

§ 46

1.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.

2. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

§ 47

1.Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

2.Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

1)przygotowanie projektu uchwał Rady Gminy;

2)określenie sposobu wykonania uchwał Rady;

3)gospodarowanie mieniem komunalnym;

4)wykonanie budżetu;

5)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6)wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw i zawartych porozumień;

7)udzielenie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;

8)składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy;

9)wydawanie w formie zarządzeń przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki;

10)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3.Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych o których mowa w ust. 2 pkt.10 w imieniu Wójta Gminy.

4.W realizacji zadań własnych Gminy Wójt Gminy podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 48

  1. Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

  2. Wójt Gminy opracowuje plan operacyjny przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W razie konieczności może zarządzić ewakuację ludności z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

§ 49

1.Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy

2.Organizację i zasady funkcjonowania urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia

3.Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu

4.Wójt Gminy może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy

5.Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 12-01-2004 11:34:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 12-01-2004 11:34:23