Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Harmonogram XXVI Sesji RG


Na podstawie art.20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm./ zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Boleszkowicach, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2005 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja na temat sytuacji finansowej Urzędu Gminy na dzień 27.01.2004 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska o zmianie Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i

do Senatu RP

4. Rozpatrzenie wstąpienia Rady Gminy w Boleszkowicach do akcji „Przejrzysta Gmina"

5. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2005 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty pobieranej za zgłoszenie o dokonanie

wpisu i za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

7. Informacja na temat pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach za 2004 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach za 2004 rok oraz przyjęcie

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok w Gminie

Boleszkowice.

9. Uchwała w sprawie reprezentowania Rady Gminy przed Sądem Pracy w Myśliborzu

10. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z pracy między sesyjnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/83/2004 Rady Gminy

w Boleszkowicach z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego Gminy Boleszkowice na lata 2004-2005.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/99/2004 Rady Gminy

w Boleszkowicach z dnia 28 października 2004 roku w sprawie przyjęcia „Programu

Rozwoju Lokalnego Gminy Boleszkowice lata 2004-2006 - część szczegółowa oraz na

lata 2007-2013 - część perspektywistyczna"

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 i kalendarza imprez.

15. Wnioski i zapytania.

************************ zapraszamy *************************

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej na czas pracy w Radzie Gminy - art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póź.zm/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 25-01-2005 14:52:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 25-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 25-01-2005 14:52:20