Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości oznaczonej jako działka 1353/30 w m. Boleszkowice


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w m. Boleszkowice będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE

1. Położenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej- m. Boleszkowice

2. Działka o nr 1353/30 o pow. 0,1509 ha (Bp)

3. Nr Księgi Wieczystej- 28380

4. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 26.000,00 zł (+ 22% VAT od

wylicytowanej ceny)

5. Wadium- 2.600,00 zł

6. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 1353/30 w m. Boleszkowice stanowi strefę zabudowy mieszkaniowej (MN) jedno i wielorodzinnej z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej w zależności od potrzeb z towarzyszącymi usługami (U) komercyjnymi i publicznymi.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 lutego 2010 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 04.02.2010 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 07.01.2010 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 07-01-2010 09:05:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 07-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-01-2010 09:06:49