Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 60/2009 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 21 grudnia 2009 w sparwie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach


ZARZĄDZENIE Nr 60

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 21.12. 2009 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

& 1

Udzielam pełnomocnictwa Pani Bożenie Krawczyk - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach.

& 2

Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do podejmowania czynności zwykłego zarządu, a w szczególności:

  1. dokonywania czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach;

  2. sprawowania zwykłego zarządu mieniem będącym w dyspozycji szkoły;

  3. zawierania jednorazowych i krótkotrwałych umów najmu lub dzierżawy na lokale użytkowe lub inne znajdujące się w zarządzanym obiekcie;

  4. podejmowania decyzji związanych z realizacją zatwierdzonych planów finansowych na dany rok budżetowy;

  5. składania jodnoosobowo oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością szkoły, przy czym czynność prawna powodująca powstanie zobowiązań finansowych dla swojej skuteczności wymaga pisemnej akceptacji Głównej księgowej GZO i Skarbnika Gminy. Nie dotyczy budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych szkoły powyżej kwoty 1.000 zł, które to pozostają w gestii Wójta;

  6. likwidacji (kasacji) zniszczonych, zużytych lub zbędnych ruchomości i materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

  7. występowanie w imieniu Gminy w postępowaniu administracyjnym i sądowym w sprawach związanych z działalnością szkoły;

& 3

Zobowiązuje się dyrektora do uzgadniania z Wójtem Gminy zatrudniania nowych pracowników na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.

& 4

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora określają: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawa o systemie oświaty, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o zamówieniach publicznych, Statut Gminy Boleszkowice, Statut Szkoły i inne przepisy szczególne związane z organizacją i funkcjonowaniem Szkoły.

& 5

Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia funkcji dyrektora.

& 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jan Woźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 23-12-2009 08:39:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 23-12-2009 15:29:45