Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz na 21 dni - sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1353/30 w m. Boleszkowice


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Nr 46, poz.543) oraz wykonaniu uchwały Nr XII/68/2007 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2071 z 2007 roku)

Wójt Gminy w Boleszkowicach

Podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Położenie nieruchomości gruntowej niezabudowanej- m. Boleszkowice

2. Działka o nr 1353/30 o pow. 0,1509 ha (Bp)

3. Nr Księgi Wieczystej- 28380

4. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 26.000,00 zł (+ 22% VAT od

wylicytowanej ceny)

5. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 1353/30 w m. Boleszkowice stanowi strefę zabudowy mieszkaniowej (MN) jedno i wielorodzinnej z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej w zależności od potrzeb z towarzyszącymi usługami (U) komercyjnymi i publicznymi.

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 10.12.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 10-12-2009 14:14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 10-12-2009 14:14:13