Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu- garaż nr 3 w m. Boleszkowice


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego położonego w

m. Boleszkowice będącego własnością GMINY BOLESZKOWICE

Wykaz nieruchomości- boks garażowy nr 3 położony na działce 1367/1 w m. Boleszkowice przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej- m. Boleszkowice

2. Działka o nr 1367/1 o pow. 0,0722 ha

3. Udział w gruncie- 203/1000
4. Powierzchnia użytkowa boksu garażowego nr 3- 19,04 m2

5. Nr Księgi Wieczystej- 35468 po zmigrowaniu: SZ1M/00035468/9

6. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 7.200,00 zł (Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)).

7. Wadium- 720,00 zł

8. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 1367/1 w m. Boleszkowice stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 grudnia 2009 roku o godzinie 915 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 11.12.2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 095 760 6124 wew. 36

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 13.11.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 13-11-2009 15:02:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-11-2009 15:02:06