Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie przetargu ograniczonego w m. Chwarszczany


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w m. Chwarszczany będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE

Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych:

1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej- m. Chwarszczany

2. Działka o nr 314/2 o pow. 0,0084 ha
3. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego- 44,55 m2

4. Nr Księgi Wieczystej- 27844

5. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 5.200,00 zł (Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami)).

6. Wadium- 520,00 zł

7. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 314/2 w m. Chwarszczany stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2009 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice , przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 30.11.2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę kupna nieruchomości, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 095 760 6124 wew. 36

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 03.11.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-11-2009 15:38:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-11-2009 15:38:48