Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz na 21 dni - Garaż Ośrodek Zdrowia w m. Boleszkowice


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz wykonaniu uchwał: Nr XII/68/2007 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2071 z 2007 roku) i Nr XVI/101/2008 Rady Gminy Boleszkowice w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-gospodarczym położonym w m. Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 27,

Wójt Gminy w Boleszkowicach

Podaje do publicznej wiadomości przez okres 21 dni

Wykaz nieruchomości- boks garażowy nr 3, położony na działce nr 1367/1 w m. Boleszkowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej- m. Boleszkowice

2. Działka o nr 1367/1 o pow. 0,0722 ha

3. Powierzchnia boksu garażowego- 19,04 m2

4. Udział w gruncie- 203/1000

5. Nr Księgi Wieczystej- 35468 po zmigrowaniu księgi: SZ1M/00035468/9

6. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 7.200,00 zł

Zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 1367/1 w m. Boleszkowice stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

Osoby, które mają interes prawny mogą wnieść zastrzeżenia co do zamiaru Gminy w terminie 21 dnia od daty podpisania ogłoszenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 22.10.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

Dnia …………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 23-10-2009 11:38:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 23-10-2009 11:38:28