Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 48/2009


Zarządzenie nr  48/2009

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 30 września 2009 roku

w sprawie zasad korzystania i opłat z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Boleszkowice 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XII/68/2007 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 października 2007r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ustala się wysokość opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w miejscowości Reczyce Gmina Boleszkowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

a) Do stawek określonych w załączniku nr 1 dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

b) Do stawek określonych w załączniku nr 1 z wyjątkiem wynajmu na prezentacje i inne dolicza się koszty eksploatacji tj., opłata za wodę i ścieki oraz energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami wodomierza i licznika energii lub ryczałtowo.

2. Nie pobiera się opłat, o których mowa w ust. 1, w przypadku organizowania zebrań sołeckich oraz zebrań organizacji społecznych w celu realizacji zadań statutowych, a także w przypadku organizowania zajęć edukacyjnych i kulturalnych, zabaw choinkowych dla dzieci, imprez świątecznych, kulturalnych, których organizatorem jest Rada Sołecka, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Wójt Gminy Boleszkowice oraz Gminny Ośrodek Kultury w Boleszkowicach.

§ 2

Uzyskany przychód za wynajem świetlicy w miejscowości Reczyce oraz sprzętu znajdującego się w niej, będzie przeznaczony na utrzymanie budynku, bieżące remonty, konserwację, zakup wyposażenia, nowych przedmiotów służących do realizacji projektu aktywizacji społeczności wiejskiej zgodnie z realizacją projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie nr 61412-UM5600061/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. i wniosku aplikacyjnego projektu pn. “Utworzenie Centrum Aktywizacji Społeczności Wiejskiej w miejscowości Reczyce” znak: SPO-ROL/W/I/2.3/26/05.

§ 3

1. Ustala się minimalne kaucje w związku z najmem świetlicy wiejskiej na cele określone w wysokości 100,00 zł.

2. Kaucja określona w ust. 1 podlega zwrotowi na rzecz Najemcy (organizatora) niezwłocznie po protokolarnym odbiorze świetlicy wiejskiej i stwierdzeniu, że nie zostały wyrządzone szkody.

§ 4

1. Świetlica wiejska może być udostępniona na wniosek Najemcy (organizatora), który winien złożyć w terminie co najmniej 7 dni przed datą planowanej imprezy towarzyskiej lub zebrania.

2. Szczegółowe warunki korzystania ze świetlicy wiejskiej określone będą w stosownej umowie zawartej między Wynajmującym a Najemcą (organizatorem), której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Ustala się stawki opłat za wypożyczenie stołów i krzeseł stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej:

1) stół - 4,00 zł brutto za 1 szt.,

2) krzesło - 2,00 zł brutto - za 1 szt.

§ 7

W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może zwolnić w części lub z całkowitej opłaty za korzystanie ze świetlicy wiejskiej Najemców, jak też zastosować inną stawkę niż określona w załączniku nr 1.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 09-10-2009 08:09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 21-10-2009 14:43:16